Regulamin

Wstęp

Niniejszy dokument stanowi regulamin, określający stosunki pomiędzy serwisem a użytkownikami oraz wszystkimi innymi osobami korzystającymi z serwisu.
Korzystając z serwisu, użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin wraz z ewentualnymi zmianami.

Definicje

 • Administrator - podmiot świadczący usługę udostępniania zasobów Serwisu na rzecz Użytkownika
 • Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna, posiadająca konto w Serwisie
 • Serwis - portal społecznościowy będący podmiotem niniejszego Regulaminu
 • Regulamin - dokument normujący prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Użytkowników oraz Administratora
 • Konto - miejsce w serwisie dostępne dla Użytkownika, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i udostępnia materiały

Zasady korzystania z serwisu

 1. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.
 2. Zakazuje się udostępnianie Konta innym osobom oraz korzystania z kont należących do innych osób.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści i materiały publikowane w serwisie za pomocą jego Konta.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych i patentowych.
 5. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści i materiały umieszczane przez niego w Serwisie są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych.
 6. Jeżeli umieszczone przez Użytkowika treści łamią prawa autorskie, o czym poinformuje Administratora właściciel tych praw (np. za pomocą fomularza), treści te zostaną zmodyfikowane, poprzez usunięcie elementów łamiących te prawa (tj. zdjęcia oraz teksty).
 7. Użytkownik przekazując Administratorowi propozycję lub opinię dotyczącą Serwisu przyznaje mu zezwolenie na wykrzystanie ich bez obowiązku wypłaty wynagrodzenia.
 8. Użytkownik publikując treści i materiały wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora.
 9. Zabrania się wykorzystania Serwisu w sposób sprzeczy z jego przeznaczeniem.
 10. Niedozwolone jest umieszczanie treści obraźliwych, wulgarnych, naruszających prawa autorskie, propagujące przemoc, nienawiść lub dyskryminację.
 11. Zabrania się rozsyłania spamu, informacji handlowych oraz uprawiania działalności reklamowej, promocyjnej i komercyjnej.
 12. Zabrania się zbierania danych Użytkowników oraz publikowanych w serwisie materiałów w celu ich przetwarzania lub rozpowszechniania bez wyraźnej zgody Administratora, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym Regulaminem.
 13. Zabrania się przesyłania złośliwego kodu.
 14. Zabrania się wykorzystania Serwisu do celów niezgodnych z prawem.
 15. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek czynności, które mogłyby przeciążyć, wyłączyć lub ograniczyć funkcjowanie Serwisu.

Prawa i obowiązki Administratora

 1. Adminstrator zobowiązuje się do zapewnienia najwyższej jakości świadczenia usług związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 2. Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań aby dane publikowane w Serwisie były bezpieczne, ale nie może udzielić na to gwarancji.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do reagowania na treści i materiały wulgarne, obraźliwe i naruszające zasady współżycia społecznego poprzez ich modyfikację lub usunięcie.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do reagowanie na zgłoszenia dotyczące łamania praw autorskich poprzez usuwanie treści, których zgłoszenie dotyczy. Jeśli Użytkownik uzna powyższe działania za błędne, ma prawo do odwołania się od decyzji.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika, w przypadku naruszenia przez niego zasad Regulaminu lub, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu i jego Użytkowników.
 6. W przypadku wybrania przez Użytkownika nazwy dla Konta, Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub odebrania go w razie potrzeby.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • materiały umieszczane przez Użytkownika,
 • nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie,
 • zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników,
 • czasową niemożność korzystania z Serwisu wynikające z dokonywanych zmian i ulepszeń w Systemie.

Zablokowanie konta

Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika w przypadku:

 • naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
 • podejmowanie przez Użytkownika działań uznanych za szkodliwe dla Serwisu, Użytkowników lub Administratora,
 • umieszczanie przez Użytkownika treści wulgarnych, obraźliwych, naruszających normy moralne i obyczajowe lub niezgodnych z przepisami prawa.